Test z dějin českého mincovnictví, vyzkoušejte své znalosti

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 12. 07. 2001

Po velmi úspěšném testu, jsme připravili neméně snadný test z dějin našeho mincovnictví

Po velmi úspěšném testu, jsme připravili neméně snadný test z dějin našeho mincovnictví
1.
V 10. století jste za drobný nákup mohli zaplatit
a) šátkem.
b) kapesníkem.
c) rukávem.


2.
Přemysl Otakar I. začal v Čechách s ražbou
a) denárů.
b) brakteátů.
c) grošů.


3.
Jeden pražský groš by vám obchodník rozměnil na
a) 6 malých penízků (parvus).
b) 10 malých penízků.
c) 12 malých penízků.


4.
Jan Lucemburský se v Čechách zasloužil o
a) zvýšení obsahu stříbra v pražských groších.
b) ražbu prvních českých zlatých mincí.
c) zlepšení podmínek práce v dolech.


5.
Karel IV. stanovil, aby z jedné pražské hřivny (cca 1/4 kg) mincovního stříbra bylo raženo
a) 50 grošů.
b) 70 grošů.
c) 90 grošů.


6.
Drobné mince zvané flútky razily za husitských válek
a) pouze mincovny pod husitskou kontrolou.
b) pouze mincovny pod kontrolou císaře Zikmunda.
c) prakticky kdo chtěl.


7.
Proti přílivu inflační měny ze zahraničí se Jiří z Poděbrad bránil
a) přibíjením bezcenných mincí na pranýř.
b) koupáním jejich majitelů ve Vltavě.
c) vydáváním ještě bezcennějších mincí.


8.
Úkolem erckaféře bylo
a) nosit horníkům svačiny.
b) vykupovat vytěženou rudu.
c) dohlížet na bezpečnost štol.


9.
Mincovní regál byl (-a,-o)
a) policie, kam pregéř odkládal čerstvě ražené mince.
b) odznak mincmistra.
c) právo razit mince.


10.
V Kutné Hoře dodnes můžete navštívit středověký důl zvaný
a) Osel.
b) Barbora.
c) Stříbrný.Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4b, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 10a