Další kniha o Templářích, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 31. 08. 2001

Ke knížkám na pultech stánkařů přistupuji stejně obezřetně jako ke klobásám v rychlém občerstvení. Proto i kolem publikace Templáři: Vzestup a pád mýty opředeného řádu od P. P. Reada (vydal Jiří Buchal, Praha 2001) jsem dlouho obcházel, než jsem si ji pořídil. Přiznám se, že ke koupi mě inspiroval hlavně její objem a prostá úvaha, že na takovém prostoru určitě něco nového naleznu, v lepším případě dosud mně neznámé informace, v tom horším nové spekulace.

Ke knížkám na pultech stánkařů přistupuji stejně obezřetně jako ke klobásám v rychlém občerstvení. Proto i kolem publikace Templáři: Vzestup a pád mýty opředeného řádu od P. P. Reada (vydal Jiří Buchal, Praha 2001) jsem dlouho obcházel, než jsem si ji pořídil. Přiznám se, že ke koupi mě inspiroval hlavně její objem a prostá úvaha, že na takovém prostoru určitě něco nového naleznu, v lepším případě dosud mně neznámé informace, v tom horším nové spekulace.

Kniha je členěna do tří částí - Chrám, Templáři a Pád řádu Templářů. V první z nich se toho o řádových rytířích mnoho nedozvíte, je to jakýsi stručný exkurs do bible, starověkých dějin Blízkého východu a do počátků křesťanství. Opakování je sice matkou moudrosti, ale pokud jste už několik knih na toto téma četli, můžete první část s klidným svědomím přeskočit. V druhém celku se konečně dostane i na Templáře. I když zde naleznete informace o založení řádu i životě v templářské komunitě, většina prostoru je věnována chronologickému vylíčení křížových výprav s řadou odboček k popisu složitých mocenských vztahů a konfliktů. Zařazení Templářů do historického kontextu je pochopitelné, ale někdy se v něm zcela ztrácejí. Teprve v poslední části, která se zabývá především procesem s rytíři, se autor řádu věnuje naplno. Tato část templářských dějin ale už byla díky své atraktivnosti zpracována beletristy i historiky několikrát, takže nové zde mohou být snad jen jednotlivosti.

Na straně jedné je třeba ocenit, že autor se vyhnul spekulacím a nepodloženým legendám, i když toto téma k takovému postupu silně svádí. Na některé „divoké“ úvahy u jiných autorů upozorňuje a snaží se je přivést na správnou míru. Na straně druhé se mi kniha zdála být poněkud uměle "nastavována" textem, který s tématem souvisel jen volně. Někdy byla odbočka na místě, jako například při osvětlování některých aspektů středověkého života a způsobu myšlení, jindy se jevila jako samoúčelná a spíše tříštila pozornost, což byla většina případů.

Celek působí jako kompilace z knih, které sice u nás nebyly vydány, ale jejich obsah je znám z publikací i českých autorů. Pokud tedy vlastníte například knihu manželů Hrochový Křižáci ve Svaté zemi nebo Runcimenovy Křížové výpravy a k tomu poměrně nedávno vydanou publikaci Jaroslava Šedivého Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu, můžete 199 korun ušetřit. Jestliže vám v knihovně chybí, s Readovými Templáři asi chybu neuděláte.