Středověk na knižním veletrhu,

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 25. 05. 1999Stejně jako loni jsem v půlce května vyrazil na prodejní a kontraktační výstavu Svět knihy (´99) a byl jsem zvědav o to víc, že tentokrát měla mít mezi 220 vystavovateli zvláštní místo Francie. Očekával jsem ale více, než poskytovala realita. Oproti předchozímu roku se mi vůbec zdála mezinárodní účast o něco chudší. To ovšem neznamená, že bych mezi takovou záplavou titulů nenalezl nic k tématu.

V dovozu zahraniční literatury opět nezklamal Slovart. Na knihu Hats (The Pepin Press Design Book, Amsterdam and Singapore), která černobílými i barevnými ilustracemi zachycuje historický vývoj ženských pokrývek hlavy, jsem si už zuby nabrousil, protože členky SHŠ v nejednom případě chodí značně rozvrkočeny. Jen co budu mít zbytečných 700 korun na zakoupení, napíši recenzi. Ze stejného nakladatelství byla ale zajímavá i kniha věnovaná iniciálám (doplněná o multimediální CD) a publikace o ornamentech v různých výtvarných stylech z Dover Publishing. Jak mě pracovníci nakladatelství ujistili, jsou ochotni případným zájemcům zaslat na požádání seznam dovážené literatury, kterou mají nyní na skladě i ve své pražské pobočce.

Stánek nakladatelství Academia byl stejně jako loni malý, ale opět nabízel kvalitní tituly. Z nich by zmínil třeba knihu Petra Drdy a Aleny Rybové Keltové v Čechách (Praha 1998). Narozdíl od většiny knih, jejichž autoři se snaží profitovat na vlně zájmu o keltskou kulturu, jevila se mi tato po letmém prolistování jako velmi poctivě udělaná. K nejstaršímu období českých dějin se vrací i Archeologie krajiny od Martina Gojdy, kterou Academie hodlá vydat ještě v tomto roce. Ta se bude hodit zvláště těm, kdo čas od času opustí počítač a vydají se „do terénu“. Když jsem již „nakousl“ keltskou tématiku, nesmím zapomenout na zcela novou a publikaci od Jiřího Waldhausera Jak se kopu keltské hroby, kterou vydalo nakladatelství Lidových novin a s níž se čtenář podívá přímo mezi archeology. Samozřejmě v ní nescházejí ani rekonstrukce keltských obydlí a vyobrazení nalezených artefaktů.

Pro pochopení mentality středověkého člověka se mi zdála velmi užitečná nová kniha z nakladatelství Vyšehrad od Jacquese le Goffa Středověký člověk a jeho svět, která je vlastně sborníkem statí několika autorů, z nichž se každý zaměřil na jeden ze sociálních typů lidí. Mnohé o životě šlechtice na počátku 17. století by se čtenář mohl zase dozvědět z publikace Adam ml. z Valdštejna: Deník rudolfínského dvořana, kterou loni vydalo Argo a získalo za její grafické zpracování ocenění.

Z menších nakladatelství jsem navštívil Trinitas, jež se kromě nábožensky zaměřené literatury věnuje i dějinám středověku, a zakoupil tam knihu Aloise Krchňáka Čechové na basilejském sněmu, která předloni se značným zpožděním za svým vydáním v zahraniční vyšla i u nás. Formou deníku líčené střetnutí mezi husitskými a katolickými teology z pera znalce problematiky vypadá zajímavě a ještě se k němu v recenzi zřejmě vrátím. Kdo se ještě nenechal odradit větším množstvím knih o rytířských řádech, které vyšlo v posledních letech, může si opatřit knihu Petra Adama Němečtí rytíři. Mimochodem Trinitas na srpen chystá vydání příběhu o Cidovi U toledské brány od Jaroslava Janoucha. Ten byl oblíbenou dětskou četbou nejen mojí ale už mého otce.

Od stánku nakladatelství Epocha jsem si pak odnesl monografie o Zikmundu Lucemburském od Václava Dršky a kněžny Ludmily od Nadi Profanový. Obě za ceny velmi příznivé. Vzhledem ke slevám, které dosahovaly 25 procent a u některých knih i více, se dalo za slušný peníz obohatit si knihovničku. Příští rok bych návštěvu doporučil zejména mimopražským příznivcům středověku, aby nemuseli po zbylých dvanáct měsíců skuhrat, že to či ono v jejich osadě, kde se knihy prodávají společně s brýlemi a kazetami od Michala Davida, nemohou sehnat.