Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace
FEUDUM.EU
1998-2007
2009-2011
(obnoveno)
internetový občasník
věnovaný historii
nejen středověké
ISSN 1801-5611 redakce (zavinac) feudum eu
TOPlist
larp-fashion.de
Architektura

Zámek VALEČ (okres Třebíč), na prodejCelkový pohled na zámek od západu.
Celkový pohled na zámek od západu.

Historie zámku Valeč

Ve XIV.století, snad za Meziříčských z Lomnice, zde vznikla tvrz. Roku 1406 ji od markraběte Jošta získal Jan Hovorka z Tavíkovic. Zanikla pravděpodobně po roce 1481. Stávala asi na jižním okraji vsi, kde v poloze Kopec je 8 metrů vysoký pahorek oddělený příkopem od okolí. Snad mohla stát i v místě fary stojící přes rybník naproti zámku. Roku 1531 koupil Valeč od Pernštejnů Smil Osovský z Doubravice a v roce 1534 zde postavil novou tvrz. (letopočet na vstupním portále). Tvrz se patrně nacházela v severovýchodním díle s křídli ve tvaru rozevřeného písmene V. Střídala majitele. V roce 1712 byla barokně přestavěna na zámek. Roku 1785 zámek získali Hessové, ale sami sídlili v Dalešicích a zámek změnili v úřady a byty hospodářských úředníků.

Architektura

Patrová obdélníková budova s bočním křídlem. Zachován renesanční vstupní portál a několik renesančních okenních ostění. V části, kde se hledá nejstarší část zámku (původní tvrz z roku 1534) se pojí střední křídlo s průjezdem a raně barokní pilířovou arkádou ve dvoře. Na východním konci je do ní vložen portál rámovaný pilastry a římsou na níž stojí kulové čučky, byl osazen při zmíněné přestavbě. Kolmo ke střednímu křídlu je osou přiloženo dlouhé křídlo s chátrajícím psaníčkovým sgrafitem, jimž je pokryto také vstupní průčelí. Zachovala se většina renesančních ostěních oken s římsami a klenby přízemí.

Nabídka prodeje zámku

V současné době je zámek včetně hospodářského dvora nabídnut k prodeji. Případný vážný zájem směřujte na e-mail webmaster@feudum.cz.

Situace k roku 1953 (hodnocení)

Nejstarší zpráva o vsi Valeč je datována k roku 1294. Kolem roku 1365 byl položen základ zdejší tvrzi, která byla pravděpodobně stavbou dřevěnou. V jakém provedení a rozsahu byla do konce třetího desetiletí 16. století není známo. V roce 1534 byla provedena stavba renesančního zámečku. Za dobu 30-ti leté války byl zámek pravděpodobně velmi poškozen a obnoven po roce 1710. Dle mapy stabilního katastru z roku 1825 vyplývá, že zámecká budova byla bez jakýchkoliv přístavků. Dle dokladů byl před rokem 1916 u jižního křídla západní části zámku přistavěn přízemní objekt a vlastní jižní křídlo bylo přizpůsobeno potřebám lihovaru.

Základem dispozice zámku jsou tři patrová křídla seskupená ve tvaru nepravidelného U, jehož jihozápadní křídlo je protaženo dále k jihovýchodu (lihovar) a v příčné ose na pravé SV straně parcely je dispozice rozšířena o krátké rovněž patrové křídlo, diagonálně vychýlené. Jednotlivá křídla jsou opatřeny valbovými střechami, fasády štukové s fragmenty sgrafitové výzdoby.

Dispozice přízemí vstupního křídla je jednopatrová s úzkým komunikačním traktem při dvorním průčelí. Je rozdělen na tři prostory, obsahuje ve střední části prostor průjezdu, vlevo je pak řešen byt s kuchyní, pokojem a předsíní. Vpravo od průjezdu byl prostor prádelny, sklad ovoce a schodiště do prvního patra.

V SV kolmém křídle v přízemí byl deputátní byt, sklad a dřevník s přímými vstupy z nádvoří.

V přízemí SV příčného křídla byl byt s úzkou chodbou, komorou, kuchyní a pokojem.

Hlavní JZ křídlo zámku s mohutnými zdmi po všech stranách obvodu je z větší části podsklepeno. V přízemí jsou prostory lihovaru, skladu palírny a garáže pro kočáry.

První patro vstupního křídla je dvoutraktové. Schodiště z přízemí ústí do nádvorního chodbového traktu arkádové loggie. V čelním traktu jsou místnosti kuchyně, jídelny a kanceláře s rovnými stropy. Na tyto místnosti navazují pokoje a chodba SV příčného křídla s klenbovými stropy.

První patro SV kolmého křídla bylo využíváno taktéž k bytovým účelům.

První patro JZ křídla sloužilo především k reprezentačním a obytným účelům. Jižní část sloužila k provozu lihovaru.

Sklepní prostory pod JZ křídlem jsou kamenné klenbové. Další malý sklep je řešen pod SV křídlem.

Krovy jsou dřevěné valbové z ležatou stolicí, krytina tašková pálená, místy byla poškozená, krokve zachovalé.

Technický stav zámku byl zachovalý, udržovaný bez větších trhlin.

Půdorys v roce 1951. Vysvětlivky: A-zámek s lihovarem, B-kotelna s uhelnou, C-kovárna s garáží, D-komín, E-chlév I, F-chlév II., G-chlév III., H-mostní váha, I-vepřín, J-ploty, K-žumpa, L-vjezdová vrata.
Půdorys v roce 1951.
Vysvětlivky:
A-zámek s lihovarem, B-kotelna s uhelnou, C-kovárna s garáží, D-komín, E-chlév I, F-chlév II., G-chlév III., H-mostní váha, I-vepřín, J-ploty, K-žumpa, L-vjezdová vrata.


Současná situace (hodnocení)

Po odnětí nemovitostí v roce 1953 byl zámek s lihovarem využíván do roku 1973 zemědělským družstvem. V obytných prostorách byly zřízeny kanceláře a dále byly také využívány jako sklady a sýpky pro obilí. Z důvodu zatěžování stropním konstrukcí došlo ke statickému narušení některých kleneb a následně i ke vzniku trhlin ve zdivu. Po ukončení užívání prostorů zámku družstvem měl být objekt rekonstruován a následně využíván pro potřeby MNV Valeč a částečně jako muzeum.

V roce 1973 byla provedena oprava střechy, která se týkala výměny laťování, nové taškové krytiny, výměny některých poškozených krokví a podchycení (zesílení) některých vazných trámů. Dále bylo provedeno v období let 1976 - 1988 vybourání některých staticky narušených stropů, provedení nových stropů (doposud nedokončených), vybourání příček a vyzdění nových, vybourání podlah, provedení statické injektáže obvodových zdí, vybourání oken, dveří atd. V současné době jsou vnitřní prostory nedokončené, na mnoha místech poškozené, střešní konstrukce a obvodové nosné zdivo je v dobrém technickém stavu. U objektu chybí fasádní omítky, klempířské konstrukce jsou místy zrezivělé. Od roku 1989 se na objektu pozastavily veškeré stavební práce.

Půdorys v roce 1991. Vysvětlivky: A-zámek s lihovarem, D-komín, J-ploty, O-vodovodní přípojka, P-topný kanál.
Půdorys v roce 1991.
Vysvětlivky:
A-zámek s lihovarem, D-komín, J-ploty, O-vodovodní přípojka, P-topný kanál.


Hospodářský dvůr

HD se nachází v zastavěné SZ části obce Valeč po pravé straně příjezdové komunikace od Třebíče. Dvůr býval vždy součástí zámku, využíván k zemědělským účelům a po roce odnětí byl nadále k těmto účelům využíván ZD až do současnosti.

Dvůr se sestává z obytného domu, dvou chlévů, konírny, sýpky, dvou stodol, dvou dílem, tří žump, kotelnou.

Půdorys hospodářského dvora v roce 1951. Vysvětlivky: A-obytný objekt, B-chlév I., C-chlév II., D-konírna, E-sýpka, F-stodola I. s přístřeškem, G-stodola II., H-stodola III., I-stodola IV., J-přípravna, K-vepřín I., L-vepřín II., M-ploty, N-žumpa, O-hnojiště, P-opěrná zeď, R-vjezdová vrata, S-kanalizace.
Půdorys hospodářského dvora v roce 1951.
Vysvětlivky:
A-obytný objekt, B-chlév I., C-chlév II., D-konírna, E-sýpka, F-stodola I. s přístřeškem, G-stodola II., H-stodola III., I-stodola IV., J-přípravna, K-vepřín I., L-vepřín II., M-ploty, N-žumpa, O-hnojiště, P-opěrná zeď, R-vjezdová vrata, S-kanalizace.


Půdorys hospodářského dvora v roce 1991.
Půdorys hospodářského dvora v roce 1991.
Vysvětlivky:
A-obytný dům, B-chlév I., C-chlév II., D-konírna, E-sýpka, F-stodola I., G-stodola II., H-dílny (stodola III.), I-dílna se soc. zařízením, M-ploty, N-žumpa, P-opěrná zeď, R-vjezdová vrata, S-kanalizace, T-přístřešek u chlévu II., U-přístřešek, V-kotelna s uhelnou, W-venkovní záchod, X-vodovodní přípojka, Y-zpevněná plocha, Z-vodoměrná šachta.

Zámek ze severu.
Zámek ze severu.Severní křídlo zámku.
Severní křídlo zámku.Valeč z jihu, vpravo dole snad zbytky po původmí tvrzi, foceno z vypuštěného rybníku.
Valeč z jihu, vpravo dole snad zbytky po původmí tvrzi, foceno z vypuštěného rybníku.

Mapa


Související články:
Zapomenuté hrady na Moravě VI., Šaumburk, Nový Šaumburk (13.08.2001)
Zapomenuté hrady na Moravě IV., Přerovec, Šternek, Medlice (08.08.2001)
Trouble na cestě po hradech Českého ráje, a nejen tam... (30.07.2001)
Zapomenuté hrady na Moravě V., Rokštejn, Otaslavice (18.05.2001)
Zapomenuté hrady na Moravě VII., Zátor, Náměšť na Hané (05.05.2001)
Zapomenuté hrady na Moravě III., Brníčko, Hoštejn (11.12.2000)
Zapomenuté hrady na Moravě II., Vildštejn, Moravský Beroun (16.11.2000)
Zapomenuté hrady na Moravě I., Puchart, Hluboký (24.10.2000)
Znachyho průvodce po málo známých hradech a zříceninách V., Lichnice (05.05.2000)
Kresby hradů Ervína Černého, od čtenáře Honzy (04.04.2000)
Putování po hradech severní Moravy, text Trouble, foto Znachy a Trouble 1x (21.03.2000)
Hrady severní Moravy, Trouble na cestách (08.08.1999)
Znachyho průvodce po málo známých hradech a zříceninách II., Dívčí Kámen alias Maidštejn či Menštejn (08.08.1999)
Pozvánka na hrady Moravského krasu, od našeho čtenáře Honzy (18.06.1999)
Chodský hrad po sedmi letech, (18.06.1999)
Cestování po hradech, aneb Znachy na návštěve u Troubleho (15.04.1999)
Po hradech a zámcích jižní Moravy, (04.04.1999)
Znachyho průvodce po málo známých hradech a zříceninách III., Cornštejn (10.03.1999)
Znachyho průvodce po málo známých hradech a zříceninách IV., Velhartice (03.03.1999)
Znachyho průvodce po málo známých hradech a zříceninách I., Klenová (21.01.1999)
Půdorysy našich hradů, aneb který je největší? (24.09.1998)
Trouble na cestě po jihočeských hradech, (16.09.1998)
Hrady - svědkové minulosti, Helfštejn (07.07.1998)
Hrady - svědkové minulosti, Hukvaldy (21.05.1998)
[Akt. známka: 3,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

| Autor: Trouble | Vydáno dne 24. 07. 2000 | 24811 přečtení | Počet komentářů: 233 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: podle Znaleckého posudku č.510 - 14/1994 a č.515 - 19/1994
Související
Němé tváře...
Útulek Ostrava

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server