Kresby hradů Ervína Černého, od čtenáře Honzy

Autor: Jan Celý <(at)>, Téma: Architektura, Vydáno dne: 04. 04. 2000Univerzitní profesor MUDr. Ervín Černý-Křetínský, DrSc. (nar. 1913) je známý nejen jako výborný lékař a uznávaný archeolog, ale též jako vynikající kreslíř. Tento rodák z Podomí, které leží na Drahanské vrchovině, se zabýval problematikou středověkého osídlení rodného kraje. Některé z tamních hradů ztvárnil ve svých kresbách.

Zatímco v případě Nového hradu u Adamova vycházel z existujícího objektu, který je navíc v současné době opraven, u Holštejna, Blanseka, Stagnova a Kuchlova se mohl opírat jen o zachovalé relikty těchto hradů. I když jeho kresby nemusí vystihnout jejich přesnou podobu ve středověku (jakožto i v případě jiných kreslířů), jsou pěkným připomenutím naší historie.

Blansek
Blansek

Kuchlov
Kuchlov

Nový hrad
Nový hrad

Stagnov
Stagnov

Holštejn
Holštejn

Nový Hrad

Dobře zachovaná a opravená zřícenina hradu na místě předsunutého opevnění hradu původního, který je nazýván jako "Starý hrad" a jehož zbytky se nacházejí severozápadně. Vznik hradu je nejasný, někdy je kladen do II. poloviny 13. století, jiní autoři se domnívají, že vznikl počátkem 14. století jako náhrada za zničený hrad Obřany. Nový hrad, resp. jeho původní část byla nesprávně zaměňována za hrady Vildenberk, Ronov nebo Olomučany. První písemná zpráva o Novém hradě je z roku 1381, kdy se stávám majetkem moravských markrabích. Od roku 1411 ho drží páni z Boskovic. Jako opora husitů byl dobyt vojskem biskupa Jana Železného. Za česko-uherských válek byl obléhán a dobyt vojskem Matyáše Korvína. Zkušenosti z těchto válek vedly majitele k stavbě dnešního Nového Hradu, která byla dokončena v roce 1493. Původní hrad byl opuštěn a rozebrán. Od roku 1597 náležel hrad Lichtenštejnům a to až do roku 1920. Roku 1645 byl přepaden Švédy, dobyt a vypálen. Roku 1655 byl opraven. V letech 1800 - 1806 byly provedeny historizující úpravy a byla znovu vybudována obranná věž. V roce 1842 při stavbě železničního tunelu v hradním kopci byla tato velmi vysoká věž snížena s obavami před jejím zhroucením na železniční tra». V posledních desetiletích byl hrad zásluhou ČSOP opravován a restaurován.

Historii ostatních hradů lze najít na těchto adresách:
- Blansek: s původní kresbou J. Pilnáčka, dnes však víme, že se jednalo o bezvěžový hrad
- Holštejn: s původní kresbou E. Černého, i v tomto případě se jednalo o bezvěžový hrad
- Kuchlov
- Stagnov (Hrádek)