Jurok - Moravský severovýchod v době husitské revoluce, recenze

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Recenze, Zdroj: Jurok, Jiří: Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce, Vydáno dne: 09. 09. 1999Vzhledem k tomu, že se snažím zakoupit všechny knihy o husitství, které vycházejí a které si moje peněženka může dovolit, neváhal jsem dlouho a objednal si telefonem tuto knihu.

Samotný název vzbuzoval trochu nedůvěru k rozsahu knihy. Vždyť sever Moravy není zrovna typický pro husitskou éru, vlastně se dá s klidem říct, že právě tento kraj byl husitstvím snad nejméně poznamenán. Nicméně již vzhled knihy, která má 280 stran, mě přesvědčil, že to může být zajímavé počteníčko. Ačkoliv jsem o autorovi dosud neslyšel, velmi rychle ve mně vzbudil respekt.

Jiří Jurok velmi podrobně sleduje sociálně-ekonomické postavení duchovenstva, drobné i vyšší šlechty na Severní Moravě. Dozvíte se spoustu zajímavých informací o skladbě a povinnostech tehdejších poddaných, o ročních příjmech feudálů, například pánů z Kravař. V logické posloupnosti se postupně ocitnete v době husitských bouří a seznámíte se s husitskou oderskou posádkou. Spolu s nimi pak proniknete do všech husitských operací v tomto kraji. V poslední části knihy najdeme spoustu písemností, které byly napsány například na hradě Helfštejn, ale i jinde a také poměrně rozsáhlou obrazovou přílohu s mnoha unikátními snímky a konečně také mapky, které však bohužel nejsou úplně dobře čitelné. Dále je třeba vyzdvihnout množství odkazů a citací uvedených vždy na spodní části stránky (většinou poznámky tvoří až třetinu textu strany) spolu s rozsáhlým výběrem literatury.

Autor je opravdu velmi pečlivý a jeho dílo nemá zatím v literatuře obdoby. Zatím žádná publikace k danému regionu nebyla natolik podrobná, takže i když nejste ze Severní Moravy, vřele vám tuto knihu doporučuji k přečtení jednak pro hlubší seznámení s husitskou problematikou, ale snad hlavně pro pochopení postavení prostého i urozeného lidu ve středověku obecně. Co knize vytknout? Snad malou propagaci a případně horší kvalitu obrázků v příloze knihy. Ovšem kniha vyšla vlastním nákladem autora, který se zmiňuje o problémech s jejím vydáním, takže buďme rádi, že vůbec mohla být vydána. Pokud byste o ni měli zájem, neváhejte a kontaktujte knihkupectví Jiří Fiala - Nový Jičín (tel: 0656/21792)