Zapomenuté hrady na Moravě II., Vildštejn, Moravský Beroun

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Architektura, Vydáno dne: 16. 11. 2000V pořadí třetím málo známým hradem byl VILDŠTEJN u Opavy. Vzhledem k tomu, že jsme putovali autem, zarazila nás značka zákaz vjezdu na silnici z Budišova do Dvorců, která ještě před 15 lety byla běžně průjezdná. Vjezd byl povolen pouze na povolení správy lesů, které jsme již nestihli tak docela zajistit, ale místní člověk nám ho dal. Na hrad samotný vede turistická značka, hrad je v dnešní době již nepřehlédnutelný, před oněmi 15 lety jsem zde šel po značce a poněkud jsem přešel o 2 kilometry... Areál je upraven a je zde umístěna velmi slušná informační tabule včetně jakési rekonstrukce. Nachází se cca 3km od Budišova n.Budišovkou, nad říčkou Lomnicí. Celkem pochopitelně ani zde nenacházíme množství zdí, jen občasné fragmenty základů či alespoň kamení z kdysi velmi rozlehlého hradu. Hradní historie se začala psát po roce 1274 kdy byl patrně založen olomouckým biskupem Brunem ze Šaumburka, doložen je však až v roce 1316, kdy náleží pánům z Fulštejna. Smrtelnou ránu mu opět zasadily války mezi markrabaty a definitivní tečku pravděpodobně přinesly války uherské o 100 let později. Hradní areál je opět dobře zachován. Zajímavá je mohutná rokle oddělující hrad s asi nejzachovalejší části zdiva, snad po štítové hradbě, od přístupové strany.

Vildštejn - pohled přes rokli na hrad
Vildštejn - pohled přes rokli na hrad

Vildštejn - nejvyšší část jádra hradu
Vildštejn - nejvyšší část jádra hradu

Vildštejn - zbytky zdiva základů
Vildštejn - zbytky zdiva základů

Vildštejn - zbytky zdiva základů
Vildštejn - zbytky zdiva základů

Vildštejn - údajná podoba hradu
Vildštejn - údajná podoba hradu

Nejstaší zmínka o hradu je z roku 1377, ale již v roce 1408 je zmiňován jen jako pustý hrad. Proto je pravděpodobné, že zanikl v době bojů mezi markrabaty na konci XIV. století. Čtvrté zastavení se konalo na hradě MORAVSKÝ BEROUN. Hrad nalezneme poměrně snadno, ačkoliv zde asi žádná turistická značka nevede. Stával totiž na kopci, na který vede křížová cesta ve městě. Sice zde nalézáme několik staveb, bohužel žádná z nich zřejmě nemá z hradem nic společného, možná jen stavební materiál. V minulosti zde býval výběh medvědů, ale po smrtelném zranění dítěte byl medvěd zabit a jeho výběh dnes zeje prázdnotou a chátrá. Kromě několika nepříliš starých staveb upoutá kaple na vrcholu kopce, kde se dá předpokládat centrum bývalého hradu. V současné době je kaplička v rekonstrukci. Ani zde se nepsala historie po staletí, ale spíše po desetiletí, neboť vznik hradu je kladen na polovinu či konec XIV. století, zánik pak zřejmě do doby husitských nepokojů. Válku mezi markrabaty asi přežil, protože ve zmínce z roku 1406 není uváděn jako pustý. Na východní a jižní straně jsou patrné zbytky zdí, patrně náležejících hradu. Na rozdíl od předchozích hradů je hradní areál jen obtížně vystopovatelný.

Moravský Beroun - zbytek výběhu medvěda
Moravský Beroun - zbytek výběhu medvěda

Moravský Beroun - snad upravená bývalá zeď hradu
Moravský Beroun - snad upravená bývalá zeď hradu