Test, znalostí z historie i pro zábavu

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 09. 09. 2000Asi před rokem mě Trouble přesvědčoval o tom, že přítomnost historického testu na našich stránkách by nebývale mohla zvednout jejich sledovanost. Zjistil jsem ale , že vydumat řadu otázek, které by nebyly zcela pitomé a vzájemně vyvážené není vůbec jednoduché. Nakonec jsem se z celé záležitosti tak trochu vyzul a vytvořil testík, jaký Trouble na mysli asi neměl. Pokud se vám totiž podaří zodpovědět všechny otázky správně, vězte, že v hlavě nosíte spoustu informací, bez kterých se ve škole, a tím spíše v praktickém životě, klidně obejdete. Pokud stránka s testem bude skutečně hojně navštěvována, jsem ochoten časem vypracovat další otázky, které by měly vážnější nádech a možná by se pro jejich úspěšné řešitele našla nějaká ta menší cena.

-wol-


TEST

1. Praotec Čech po výstupu na horu Říp podle pověsti
a) strděl
b) měl žízeň a chuť na sladké
c) šel dál


2. Lucernu najdete na vrchu
a) rotundy
b) Praděd
c) chrámu svatého Víta


3. Svatému Vojtěchovi Prusové rozuměli, když na ně mluvil
a) latinsky
b) česky
c) německy


4. Vnoučci krále Přemysla Otakara I. a hraběte Rudolfa z Habsburku se prali
a) o hračky
b) o korunu
c) o pohraniční území


5. Nejlepší šalši by vám udělal
a) platnéř
b) caletník
c) maminka


6. Jana Lucemburského o zrak připravili
a) lékaři
b)Angličani
c) Francouzi


7. Husitský hejtman Jan Hvězda z Vícemilic získal přízvisko Bzdinka, protože
a) byl statečný
b) prděl
c) jeho otec měl tehdy běžné jméno Bzdina


8. Za Jiřího z Poděbrad byl konec světa
a) nadohled
b) v Palestině
c) na Pyrenejském poloostrově


9. Moravané, kteří padli u zdi letohrádku Hvězda, byli většinou
a) Moravané
b) Češi
c) Němci


10. Rudolf II. nechal prorazit štolu pod Letenskou plání, protože
a) mu zkrátila cestu do obory
b) chtěl čerstvé ryby
c) potřeboval zaměstnat pražskou chudinu


Řešení.

1. a) Podle pověsti Čechy měly oplývat mlékem a strdím (medem).
2. a) Lucerna je románský architektonický prvek, kterým byl osazován vrchol rotundy.
3. b) Pohanští Prusové byli slovanský národ a slovanské jazyky v minulosti měly velmi blízko.
4. b) Spor o císařskou korunu vyvrcholil smrtí Přemysla Otakara II. na Moravském poli a vítězstvím Rudolfa Habsburského.
5. c) Šalše byla druh sladké omáčky podávané k masu.
6. a) Jedno oko si vážně poranil při turnaji. Následkem operací pak přišel o zrak zcela.
7. b) Bzdít, znamenalo totéž co prdět, takže přízvyzko by se dalo přeložit jako "Prdík".
8. c) Alespoň podle cestopisu Václava Šaška z Bířkova, který byl členem poselstva Jiřího z Poděbrad.
9. c) Oddíl "Moravanů" byl naverbován u Krnova, kde žila převaha německého obyvatelstva.
10. b) Kanál, který je dnes z části přístupný veřejnosti, původně přiváděl vodu z Vltavy do chovných rybníků