Zapomenuté hrady na Moravě I., Puchart, Hluboký

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Architektura, Vydáno dne: 24. 10. 2000Vzhledem k tomu, že většina našich hradů je normálnímu smrtelníkovi tak trochu skryta, protože se všude opakují fotografie několika desítek notoricky známých památek, rozhodl jsem se vlastní silou trochu narušit tuto "fádnost" a navštěvovat opravdu poctivě všechny hrady, zatím alespoň v oblasti severní Moravy, trochu méně intenzivně pak Moravy jižní.

Prvním cílem společné výpravy (s Čudlinkou a psem Pupíkem) byl hrad PUCHART. Tento pozoruhodný hrad se tyčí nad údolím poblíž cesty, která spojuje Potštát a Hranice. Přístup na hrad je sice značen značkou, ale i tak se jedná o relativně náročný výstup, protože na strmém kopci je velké množství kamení z hradních zdí, dokonce jsme narazili i na velký střep zdiva, který spadl z vrcholu, ale ten potkáte, jedině kdybyste šli kolmo na vrstevnice, jako my, a ne po značce :-). Hrad samotný se skládal ze dvou částí na ostrohu nad říčkou. Bývá pojmenován i jako Pustý zámek nebo Sudetský zámek (Sudetenschloss). Z vlastního hradního jádra se příliš nedochovalo, hlavně dobře patrná dispozice hradu, valy a občasné příkopy, některé přírodní, ale i umělé. Nejvíce zdiva je možné vidět na samotném okraji ostrohu, kde jsou asi 3 větší zbytky zdí.

Puchart, asi nejzachovalejší část zdiva
Puchart, asi nejzachovalejší část zdiva

Nejstaší zmínka o hradu je z roku 1377, ale již v roce 1408 je zmiňován jen jako pustý hrad. Proto je pravděpodobné, že zanikl v době bojů mezi markrabaty na konci XIV. století. Druhou zastávkou na naší cestě byl hrad HLUBOKÝ, který je ovšem poměrně obtížně vypátratelný, protože k němu není značena turistická značka a literatura je velmi nepřesná v jeho lokalizaci. Takže ve skutečnosti leží mezi železničními zastávkami Hrubá Voda a Hrubá Voda - zastávka na pravé straně při směru jízdy od Olomouce a Hluboček, na pravém břehu říčky Bystřice. U nepřehlédnutelného luxusního soukromého sanatoria je třeba zahnout doprava a vydat se rovně vzhůru do kopce, do lesa. Po nepříliš dlouhé procházce uvidíte po levé straně výrazně vybíhající vrcholek, který v sobě skrývá hradní zříceninu hradu Hlubokého. Tentokrát je silueta hradního areálu ještě lépe čitelná, zachovalé valy a příkopy dobře kopírují rozsah bývalého hradu, ze kterého však naleznete jen občasné fragmenty zdiva a o věži a hradbách máte jen tušení z terénním nerovností. Přesto stojí tento hrad za návštěvu, zejména pro svou dobrou čitelnost terénu. I tento hrad si pro svůj poměrně brzký zánik vysloužil přezdívku Pustý zámek. Jeho vznik spadá hluboko do XIV. století, kdy jej vybudoval olomoucký biskup Jan Volek. Po Janu Jindřichovi patřil hrad pánům z Kravař a po roce 1418 Tvorkovským z Tvorkova. Za nich se na hradě usídlila husitská posádka, která zde měla jeden z významných opěrných bodů na Moravě. Část rozšířeného opevnění je přičítána jejich stavební činnosti. Ovšem silná katolická Olomouc dokázala roku 1426 hrad vyvrátit za pomocí lidí Albrechta Rakouského. Později hrad již jen upadal v zapomenutí a chátral

Hluboký, ojedinělá nadzemní část zdiva
Hluboký, ojedinělá nadzemní část zdiva

Hluboký, skromné zbytky hradního materiálu
Hluboký, skromné zbytky hradního materiálu