Zapomenuté hrady na Moravě VII., Zátor, Náměšť na Hané

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Architektura, Zdroj: Poznámka redakce: zde uváděný hrad Zátor nebyl nalezen, jedn, Vydáno dne: 05. 05. 2001

Západně od Louček v okrese Bruntál dříve stával hrad Zátor. Dnes po jeho existenci nezbylo prakticky nic. Na hrad nevede žádná značka a jeho polohu není snadné najít. První zmínky o hradu jsou z roku 1377, kdy jej vlastnili páni z Vartnova. Ve XIV. století vybudován hrad zničený roku 1474 vojskem Matyáše Korvína. Na konci XV. století vybudována tvrz přímo ve vsi v místech dvora, od roku 1535 patřila krnovským Hohenzollernům a zanikla v průběhu XVI. století. Dnes z hradu nezbylo prakticky nic, než lesem zarostlý nepříliš znatelný hradní areál se zbytkem nasucho loženým zdivem na severu.

Západně od Louček v okrese Bruntál dříve stával hrad Zátor. Dnes po jeho existenci nezbylo prakticky nic. Na hrad nevede žádná značka a jeho polohu není snadné najít. První zmínky o hradu jsou z roku 1377, kdy jej vlastnili páni z Vartnova. Ve XIV. století vybudován hrad zničený roku 1474 vojskem Matyáše Korvína. Na konci XV. století vybudována tvrz přímo ve vsi v místech dvora, od roku 1535 patřila krnovským Hohenzollernům a zanikla v průběhu XVI. století. Dnes z hradu nezbylo prakticky nic, než lesem zarostlý nepříliš znatelný hradní areál se zbytkem nasucho loženým zdivem na severu.

Zbytek nasucho loženého zdiva
Zbytek nasucho loženého zdivaBývalý hradní areál
Bývalý hradní areálBývalý hradní areál
Bývalý hradní areál

Archeologickým průzkumem z koncem osmdesátých let odkryté pozůstatky hradu Náměšť na Hané nalezneme na okraji údolí Šumice nedaleko výstavného zámku s proslulou sbírkou kočárů. Jeho vznik není zcela jasný. Založili jej však patrně Švábenicové, později páni z Náměště, po níž se píše Vilém roku 1261. Vznik tedy zřejmě spadá do poloviny XIII. století, výslovně doložen je až k roku 1371, to už ale byla ves Náměšť řadu let povýšena na městečko. Roku 1423 zde husitskou posádku obléhali Zikmundovi stoupenci, ale výsledek není s určitostí znám, snad se posádka vzdala.

Zbytky jádra nevelkého hradu
Zbytky jádra nevelkého hradu

Zbytky jádra nevelkého hradu
Zbytky jádra nevelkého hradu

Zbytky jádra nevelkého hradu
Zbytky jádra nevelkého hradu

Zbytky jádra nevelkého hradu
Zbytky jádra nevelkého hradu

Půdorys současného stavu
Půdorys současného stavu