Pohledy na středověký způsob života II., Robert von Spalart, 1796-1811

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Kostýmy, obrazové přílohy , Vydáno dne: 12. 11. 2001

Soubor rytin ze života podle představ z konce XVIII. století, pokračování

Soubor rytin ze života podle představ z konce XVIII. století, pokračování

pohlednice_history5.jpg pohlednice_history6.jpg
pohlednice_history7.jpg pohlednice_history8.jpg