Historický kostým podruhé I., X. století

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Kostýmy, obrazové přílohy , Vydáno dne: 25. 05. 2000Po roce a půl shánění, když už jsem téměř rezignoval, jsem v antikvariátu (Dlážděná ulice v Praze) objevil věc, která mi na našich stránkách citelně chyběla - obrazové tabule s tématikou historického kostýmu. Na toto téma v zahraničí vyšla nejedna kniha, ale všechny jsou chráněny autorskými právy, takže jsme o jejich obsahu mohli informovat jen v recenzích. Od tohoto okamžiku vám tedy můžeme nabídnout inspiraci pro výrobu kostýmů, aniž bychom se museli červenat, že jsme si někde něco "vypůjčili".

Původ tabulí je poněkud nejasný. Při výběru jsem se soustředil na středověk, ale u antikváře jsem v deskách viděl, že pocházejí ze sady, která končí secesí. Z toho usuzuji, že mohly vzniknout na sklonku minulého století, nebo na jeho přelomu. Domněnku mi potvrdil i můj známý, který desítky let vedl jeden z nejznámějších pražských antikvariátů na Starém městě. Název celku je,bohužel neznámý, ale vydala ho Královská dvorská a univerzitní tiskárna v Mnichově. Snad se mohlo jednat přílohu některého ze společenských magazínů.

V originálu mají tabule formát A3 a původně byly zřejmě svázány, protože některé z nich mají na levé straně stopy lepidla či otřepy, které mohly vzniknout vytržením z vazby. Tento jev není v antikvariátech ojedinělý, neboť samostatné listy se odděleně dají prodat dráže než celá kniha. Ta by v tomto případě byla asi pro většinu peněženek nedostupná. Na každé ze stran jsou barevně zachyceny čtyři skupinky dvou až tří lidí. Tabule jsou číslovány a nejvyšší číslo, které jsem zakoupil je 1092, což svědčí o tom, že komplet musel být velmi obsáhlý. I když jsem vzal téměř vše, co v antikvariátu bylo a a týkalo se 10. až 16. století, mám jen zlomek původního materiálu.

Obsahový záběr tabulí je nesmírně obsáhlý a to nejen na časové ose, ale i v sociální a národnostní skladbě. Důraz je kladen zejména na německou a francouzskou nobilitu. Zastoupeni jsou ale i měšťané či duchovní. Ze západoevropské orientace se pak vymykají tabule s kostýmy z Ruska či Polska. Zajímavá je i rovnováha mezi mužskými a ženskými postavami (někdy v doprovodu dětí) nebo větší zájem o civilní oděv. Se všemi těmito kostými se postupně seznámíte v příštích měsících už bez bližších kometnářů, pouze s orientačními popisky.

X. století - francký král a královna, francké ženy
X. století - francký král a královna, francké ženy

X. století - král Karl, Heinrich II., francký biskup
X. století - král Karl, Heinrich II., francký biskup