Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace
FEUDUM.EU
1998-2007
2009-2011
(obnoveno)
internetový občasník
věnovaný historii
nejen středověké
ISSN 1801-5611 redakce (zavinac) feudum eu
TOPlist
larp-fashion.de
Šerm

Šermířské školy 1998, 14. ročník šermířských škol - Tábor 1998Jako každý rok, tak i letos pořádá šermířská škola Magisterium intenzivní semináře jednotlivých šermířských škol. O loňském běhu jsem se částečně rozepsal ve svém článku "Italská škola" z 26.května. Zmiňoval jsem se v něm i o teoretických lekcích z nejrůznějších oborů. Zde si můžete přečíst, o čem byla řeč na semináři kterého jsem se zúčastnil.

Pavel - Šašek Komárek, SHŠ Corporal

Zde je tedy doslovný přepis letáku šermířské školy Magisterium jak byl uveřejněn v posledních šermířských listech:


Vážení přátelé, příznivci a obdivovatelé historie, dobových bojových umění, divadla a akce na jevišti,

plníme slib, daný v jarním vydání Šermířských listů a zasíláme vám nabídku 14. ročníku šermířských škol. Dovolujeme si vás informovat o rozšířených podzimních seminářích konaných od 31.října do 28.listopadu 1998 na Zimním stadionu v Táboře, jejichž úkolem je obohatit znalosti herců, tanečníků, šermířů i choreografů, zkrátka všech, kteří se podílejí na inscenování "akce" v divadelních, tanečních či jiných představeních. Informace jsou adresovány i zájemcům o prohloubení vědomostí a znalostí z oblasti bojových umění. I letos nabízíme vědomosti a dovednosti v oborech historického kostýmu, tance (Prof. Eva Kröschlová), hudby, divadla (Doc. Václav Martinec), filozofie, etiky, zdravovědy a mnoha dalších aspektů života našich předků. Nebudou chybět základy jógy, strečinku, posilování, bezpečnosti pohybu a akčních rizikových prvků pro jeviště a před kameru (kaskadeřinu předvedou pražští filmoví kaskadéři). Ale jak samotný název "Magisterium - škola evropských bojových umění historie" napovídá, půjde ovšem především o šerm
 1. tzv. lehčími zbraněmi - rapírem, kordem, případně dýkou a jejich kombinacemi např. s pláštěm
  1. na italský způsob
  2. na španělský způsob
  3. na francouzský způsob
 2. tzv. těžšími zbraněmi - mečem (jednoručním, jedenapůlručním i dvouručním) dýkou a tesákem a jejich kombinacemi např. se štítem. Do výuky jsou zapojeny i zbraně lidové (hůl, cep, ...) dále například dřevcové (halapartna, píka, ...). Škola je zaměřena na evropský způsob boje, především německých mistrů.
 3. Rovněž nabízíme seminář lekcí šermu šavlí a to jak evropskou, tak oriemtální
Navíc vás přizvaní odborníci seznámí s uměním správně relaxovat a ve volných chvílích si můžete objednat masáž nebo si jít zaplavat.

Hlavním vyučujícím letošního ročníku je šermířský mistr ing. Peter Koza z Bratislavy, který vyučuje šermířskému umění nejen u nás, ale takřka po celé Evropě. Asistují mu jeho žáci, např. JUDr. Petr Vytopil, Petr Nůsek - Sacher, Ing. Roman Spáčil a další. K přednášejícím patří také Vladimír Šindelář, autor známé knihy "Šermíři, rváči, duelanti" a různých jiných publikací ze žánru, které můžete získat přímo na místě. Do teorie i praxe sportovního šermu Vás zasvětí pan Zezula, trenér našich úspěšných reprezentantů. Jak správně dýchat a odpočívat Vým vysvětlí PhDr. Lída Chrášťanská. Příjemně překvapeni budou i ti, kteří touží vyzkoušet šerm "na ostro" a bez zranění. Tímto však výčet naší nabídky zdaleka nekončí. Máte-li zájem o letošní semináře nebo o jakoukoli formu spolupráce, kontaktujte se s námi. Kontaktní adresu a bližší informace k seminářům najdete níže.

Se srdečným pozdravem

Vaše Magisterium      

Letošní semináře jsou pořádány ve spolupráci s agenturou A.R.G.O. Ars Gladiatoria (Umění boje), sdružením Skanzen středověkého způsobu života a husitského válečnictví Housův mlýn Tábor a městem Tábor

Závazná přihláška

Na 1. místě chci být zařazen/a do semináře .......................................
Na 2. místě chci být zařazen/a do semináře ....................................... (z důvodu neotevření či velkého počtu přihlášených v semináři dle 1. volby)

Počet přihlášených na jednotlivých seminářích rozhodne o variantách:

termín A B C
31.10.-7.11. Německá škola I. Německá škola I. nebo II. jiné vyplynuvší variace
7.11.-14.11. Německá škola II. Francouzská škola I.
14.11.-21.11. Italská škola I. Italská škola I. nebo II.
21.11.-28.11. Italská škola II. Španělská škola nebo šavle I.


Název a adresa skupiny (jednotlivce) + telefon
 

počet přihlášených osob
 

z toho žen
 

dosavadní vzdělání v oboru
 

Jsem si vědom/a odpovědnosti vyplývající z této přihlášky


Rodné číslo

podpis

Závaznou přihlášku společně s dokladem o zaplacení zašlete do 20. 10. 1998 na níže uvedenou adresu a složte do téhož termínu nejméně polovinu celkového školné, které celé činí na 1 osobu 3990,- Kč. Zbytek můžete doplatit při zápisu. Ti, kteří se přihlásí do 10.10. 1998 mají 5% slevu. Školné zahrnuje ubytování a stravu na sedm dní, nájem za tělocvičnu, prostor na teoretické vyučování, nutné pomůcky a provozní náklady školy. Chcete-li získat čas, zašlete přihlášku a kopii zapacené složenky faxem. Rozhodněte se pokud možno rychle, volná místa se již zaplňují a účastníci jsou vzhledem k prostorovému omezemí příjmíni do určitého počtu (max. 15 účastníků na jeden seminář). Uchazeči , kteří pesáhnou počet, budou evidováni a bude jim po dohodě buď vráceno školné, nebo budou zařazeni do náhradního termínu či jiného semináře. Můžete se těšit na hotelové ubytování.
Prosíme předběžně přihlášené zájemce, aby znovu potvrdili svojí účast

UPOZORNĚNÍ

Po termínu závazného přihlášení začínají nabíhat náklady školy a poplatky za ubytování a stravu, kdo nenastoupí včas, či vůbec bez řádného odůvodnění (u nemoci kopie dokladu o neschopnosti), bere na vědomí, že školné mu bude vráceno pouze po odečtení všech nákladů - Bezdůvodný opožděný nástup může být důvodem k nezařazení do semináře, toto platí rovněž v případě nezpůsobilosti či porušování řádu školy. Škola si vyhrazuje právo o rozhodnutí výše vrácení školného.

Důležité upozornění:
Půda školy neslouží k náborům a konkurzům souborů či jednotlivců !!

Přihlášky a doklady o úhradě školného zasílejte na adresu:
Agentura A.R.G.O.
Petr Nůsek-Sacher
P.O. Box 67
390 01

Případné dotazy a faxy směřujte na agenturní telefon:
0361/253979 nebo mobil 0602/420264 od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Školné zasílejte na číslo účtu Komerční banky Tábor:
9874030287/0100 Sdružení Housův mlýn

VOLEJTE, PIŠTE, FAXUJTEPropozice

1. Předpokládané termíny seminářů: 31.10.-7.11.
7.-14.11.
14.-21.11.
21.-28.11.
2. Nástup a ubytování - vždy v sobotu od 12.00 - 18.00 hod na Zimním stadionu Tábor
3. Stravování je zajištěno od sobotní večeře do snídaně následující soboty
4. Infocentrum bude umístěno v recepci ubytovacího zařízení

S SEBOU:

1. VÝZBROJ
 1. Italská škola, francouzská škola
  • 1-2 ks kordu nebo rapíru - doporučujeme lehčí typ (čepel ze sportovního kordu), cvičení jsou namáhavá
  • 1 ks dýky nebo levoručky
  • delší plášť
  • máte-li zájem osvětlit zacházení s jinýmí zbraněmi, vezměte je s sebou
 2. Francouzská škola
  • 1-2 ks kordu (sportovní čepel)
  • NUTNÉ:klobouk, čistý bílý kapesník
 3. Německá škola
  • 1-2 ks mečů (jednoruční nebo jedenapůlruční)
  • dýka, štít
 4. Šavle
  • alespoň 1ks šavle (evropská nebo orientální) s dostatečným zakřivením
2. VÝSTROJ
 • kožená vesta
 • rukavice
 • pomůcky na sepnutí vlasů
 • ochrana loktů, kolen a zápěstí
 • sportovní oděv
 • pro udržení image historické šermírny 1x bílou volnou košili s nabíranými rukávy
 • na vyhodnocení adekvátní historický kostým
3. VYBAVENÍ
 • hygieniké potřeby
 • sešit a psací potřeby
 • 1x izolepu "kobercovku" na zabezpečení hrotů
 • 2x dokladové foto (pro zatím neregistrované)

Postrádáte-li cokoliv z nutného vybavení, je možné jej školou zapůjčit. Včas se uzvěte.
Včas hlášené hosty můžeme ubytovat (alespoň ve spacáku)

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

 • k přihlášení na seminář je zapotřebí předložit údaje o dosažení dosavadního stupně šermířské kvalifikace, tzn. potvrzení o absolvování školy šermu nebo údaje o jiném stupni šermířského vzdělání (sportovní šerm, jiná bojová umění, jiný mistr či učitel)
 • přihlášení na seminář pro pokročilé se podrobí pohovoru a přezkoušení v sobotu, v den nástupu od 14.00 - 18.00 hod, které prověří dosavadní vzdělání
 • u osob mladších 18-ti let vyžadujeme písemný souhlas jejich zákonného zástupce
 • součástí úspěšného přijímacího řízení je i dobrý zdravotní stav
 • na páteční absolutorium (vyhodnocení) můžete přizvat své přátele, rodiče atd. Pořádá se na historický způsob v historickém prostředí (přezkoušení odpoledne, vyhodnocení večer)


!!! U P O Z O R N Ě N Í !!! O S T R Ý Š E R M !!! T U R N A J !!!

Pro seminaristy jsou organizovány lekce "sportovně historického" boje. Na závěr školy 29.11. 1998 pak počítáme s velkým turnajem (meč, kord, rapír a dýky) za účasti všech zájemců i hostů školy. Po turnaji bude v témže prostoru uspořádána burza výrobků z oboru (zbraně, kostýmy, boty, atd.). Bezpečnostní pomůcky s sebou (šermířské masky - pro lehké zbraně, plátové zbroje od kolen nahoru - pro meč)

POZOR !!! Přístroje pro nahrávání jakýchkoliv záznamů z činnosti školy nejsou povoleny
Nezapomeňte videonahrávky akcí vašeho souboru, další vhodné a zajímavé snímky, propagační materiál a všetečné dotazy.

[Akt. známka: 2,83 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

| Autor: Zany | Vydáno dne 25. 09. 1998 | 5165 přečtení | Počet komentářů: 281 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související
Němé tváře...
Útulek Ostrava

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server